poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Grupy Odnowy Wsi

 

Przewodnik turystyczny ; 
MIASTO I GMINA DOBRA "Cudze chwalicie swego nie znacie"

Stanisław Stasiak
Dobra 2014r.

   

Skęczniew wieś

 


Skęczniew wieś z szejset-letnią historią Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Sęczygniew , mieszkaniec tej miejscowości to -Skęczniewianin . 
 

 
 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 1880 - 1914 

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium Skęczniewa 

 1386 - Pierwsza wzmianka o wsi Skęczniew
  • 1394 - W dokumentach  pojawiają się imiona Jakub oraz Michał ze  Skęczniewa.
  • XV wiek - Dokument w którym   Jan Grabski syn Jana z Grabia właściciela Dobrej, dał  schronieniu Mikołajowi Gawce ze Skęczniewa, który zabił tamtejszego plebana.
  • 1683 – Andrzej Zalewski kupuje wsie Miełkowice, Miełkowskie Zaspy, Strachocice, Strachockie Młyny,  Skęcznow, Kościanki w powiecie sieradzkim
  • 1748 -  Budowa  drewnianego Kościoła  przez Wojciecha Mączyńskiego herbu Świnka , kasztelana                                          śpicimierskiego.
  • 1804 - Wieś Skęczniew kupuje Hipolit Masłowski herbu Miron . 
  • 1807-1815 - Skęczniew znajduje się na terenie Księstwa Warszawskiego 
  • 1827 - Skęczniew liczy 23 domy i 232 mieszkańców.
  • 1825 - Budowa murowanego kościoła przez Hipolita Masłowskiego herbu Miron 
  • 1828 - Umiera Hipolit Masłowski , Skęczniew kupuje Karol Teodor Wilhelm Weil aptekaża  z   Ozorkowa.
  • Lata 40 XIX wieku - majątek przejmuje syn Karola Weila , Fryderyk Wilhelm Weil.
  • 1858 - Umiera Karol Teodor Wilhelm Weil.
  • 27 września 1863 -  Powstanie Styczniowe bitwa  między Skęczniewem a Miłkowicami.
  • 1870 - W Skęczniewie  istniała gorzelnia i kopalnia wapna.
  • 1886 - Skęczniewskie dobra składały się z folwarku Skęczniew, Kościanek i Zborowa. Istniała    tutaj wówczas szkoła początkowa, do której uczęszczało 126 dzieci.
  • 1889 - Folwark Skęczniew posida 465 hektarów ziemi.
  • 1895 - Zbudowanie ogrodzenia na cmentarzu przez Fryderyka Wilhelma Weila i jego żonę Marię   z Rechów Weil.
  • 29 listopada 1895 - Śmierć Marii Reich Weil , żony Fryderyka Wilhelma Weila. Pochowana                                                została w Skęczniewie.
  • 19 grudnia 1896 - Śmierć Fryderyka Wilhelma Weila ( pochowany w Skęczniewie ) , dziedzicem   wsi zostaje jego syn Walery Benon Weil.
  • 1898 - Ślub Walerego Benona Weila z Elżbietą Chorlatą Konald Minster Weil . 
  • 1907 - Założenie przez miejscowego dziedzica  i ks. Piotrem Ostaniewiczem oraz ks. Ludwikiem                                         Sperczyńskim zorganizował Kasa Stefczyka.
  •  20 lutego 1910 - Śmierć Oskara Wilhelma Weila ( brata Walerego Benona Weila ) pochowany   został w Skęczniewie. 
  • 1918 - Śmierć Walerego Benona Weila , majątkiem zarządza jego żona Elżbieta Chorlata Weil.
  • 1926 - Majątek przejmują bracia Jan i Marian Weilowie.
  • 1934 - Sprzedaż majątku Skęczniwskiego Antoniemu Janowi Gałczyńskeimu.
  • 1939 - Wybucha druga wojna światowa , Skęczniew jest na terytorium Kraju Warty.
  • 1940 - Likwidacja Kasy Stefczyka przez okupanta.
  • 1944 - urządzenie  w kościele noclegowni dla polskich robotników, których zmuszano do kopania   okopów 
  • 1945 - tuż po zakończeniu wojny , utworzono Ochotniczą Straż Pożarną
  • 1945 - Parcelacja majątku Skęczniewskiego. 
  • 15 listopada 1949 - Umiera w Strachociacach - Elżbieta Chorlata Weil żona Walerego Weila , u swojej                                     synowej nauczycielki i kierowniczki szkoły Antoniny Minsterowej.
  • 1954-1956 - Rozbiórka  dworu Weilów i przeznaczenie cegieł na budowę remizy strażackiej w                                Piekarach.
  • 1964 - Budowa remizy strażackiej w Skęczniewie 
  • 1975-1986 - Budowa Zbiornika Jeziorsko 
  • 1986 -  jednostka otrzymała od Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 10 kompletów mundurów                                     strażackich oraz 10 czapek.
  • 1990 - Powstanie domu pomocy społecznej z hotelu robotniczego.
  • 2007 - Zamknięcie przedszkola w Skęczniewie.
  • 2010 - 14 października umiera proboszcz wsi ksiądz Patosiński.
  • 2016-2018 - Uporządkowanie parku w Skęczniewie, zrobienie boiska do siatkówki, wycięcie krzaków itp. 

_________________________________________________________________________________________ 

Tabela Miast, Wsi i Osad Królestwa Polskiego Tom II 1827 roku niedziela, 30 sierpnia 2020

Strona Startowa

 


Skęczniew 
Skęczniew piękna i jak zawsze o każdej porze roku malownicza wieś , która zawsze była dla mnie małym skrawkiem ale ciekawym ziemi który kryje na pewno wiele tajemnic ...
 
  

Skęczniew – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra


Zapraszam wszystkich do współpracy. Mam nadzieję, że razem odtworzymy dawne dzieje. Skęczniewa są tego warte.

Wieś ta powstała ok roku 1386 , w 1863 r stoczono między Skęczniewem a Miłkowicami bitwę , nad Skęczniewem na górce stoi piękny klasyczny kościół z 1825 r . Ostatnimi właścicielami byli Wielowie którzy zakupili majątek ok roku 1828 i byli w jego posiadaniu do 1935 . To dla nich powstała ta właśnie strona proszę państwa o uszanowanie tych własnie ludzi których część spoczywa na cmentarzu Skęczniewskim proszę także o pomoc jeżeli ktoś jest w posiadaniu jakiś ważnych dokumentów czy zdjęć proszę o kontakt ...

email : szymonstrycharczyk@interia.pl


foto : Jacek Gajewski

Data założenia strony 30.08.2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, opracowania zamieszczone stanowią własność autora i Współtwórców strony i podlegają ochronie przez prawo autorskie. Ich kopiowanie i powielanie w całości lub części, w jakiejkolwiek formie (drukowanej, audio czy elektronicznej), bez ich zgody jest zabronione i jako działanie niezgodne z prawem może być karane.