piątek, 27 listopada 2020

Kościanki

 

Kościanki

Kościanki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra. Wchodzą w skład sołectwa Strachocice-Kolonia.

  

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 
1392 roku . 1669 roku Teresa Zalewska - córka Mikołaja Zalewskiego wojskiego sieradzkiego, żona Samuela Pstrokońskiego, została spłacona kwotą 15 tysięcy dukatów przez Marcjana Zalewskiego pisarza ziemskiego sieradzkiego, który był jej dziadkiem. Był to dodatek z dóbr miłkowickich, w których skład wchodziły Kościanki. W tym samym Andrzej ze Smarzewa Zaleski syn Marcjana Zalewskiego i Krystyny z Czarncy, dobra po zmarłym bracie Kazimierzu Zalewskim w tym wsie: Skęczniew, Kościanki, Strachockie Młyny i Skęcznówek sprzedał za 40 tysięcy złotych Annie z Tomic córce Jana Tomickiego i Doroty z Kuchar, wdowie po bracie Kazimierzu. W 1683 roku Andrzej Zalewski całe części dóbr Miłkowickich wraz z Kościankami, kupił od spadkobierców Kazimierza Zalewskiego. W 1684 roku zmarła Anna Tomicka wdowa po Kazimierzu Zalewskim, a żona Andrzeja Niemojewskiego klana bydgoskiego. Była siostrą księdza Damiana Teodora Tomickiego i księdza Apolinarego Tomickiego  Spadek po niej im należny, w skład którego wchodziły Kościanki, Franciszek i Świętosław Tomiccy synowie Jana Tomickiego, których zmarła była ciotką, podarowali jej mężowi Andrzejowi Niemojewskiemu. On w 1686 roku sprzedał je za 40 tysięcy dukatów Maciejowi Konstantynowi Skarb-Waliszewskiemu, pisarzowi ziemskiemu sieradzkiemu.  W 1720 roku Kościanki kupił Wojciech Mączyński herbu Świnka, syn Stanisława i Łubieńskiej - łowczy sieradzki, mianowany 26 listopada 1735 roku kasztelanem spicimierskim. Nabył je od braci Macieja, Jana, Aleksandra i Antoniego Radolińskich za 33 tysiące dukatów. W 1827 roku w należących do gminy Piekary i parafii Skęczniew Kościankach było dziewięć domów i 70 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku wieś się wyludniła z nieznanych powodów. Żyły tam wówczas cztery osoby w jednym domu. Wraz z budową zbiornika Jeziorsko, część gruntów wsi została przez jego wody zalana. 

 W Kościankach powstał Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski ,,Rafa''. Część dotychczasowych terenów rolniczych przeznaczono na działki pod budownictwo letniskowe. W Kościankach zameldowanych jest ponad 50 osób . 

Gazeta ,, Echo Turku '' rok 1993 

piątek, 6 listopada 2020

Album Weilów z lat 1907 - 1909

 Prezentuje Album rodziny Weil z lat 1907 - 1909 ... 

Dodaj podpis
czwartek, 5 listopada 2020