sobota, 10 lipca 2021

Boże ciało w Skęczniewie rok 2021 ...

 Boże ciało w Skęczniewie - krótka historia ; 

 W naszej parafii uroczystość Bożego ciała  przybiera szczególny charakter. Wiąże się ona się z tradycją układania kwietnych dywanów na trasie procesji. W dzień Uroczystości parafianie już od samego rana ścielą kwiatami 500-metrową drogę do czterech ołtarzy, układania kwietnych dywanów na trasie procesji w dzień Bożego Ciała w naszej
parafii sięga pierwszych lat po II wojnie światowej. Ludzie wdzięczni Panu Bogu za ocalenie Kościoła, ich domów i gospodarstw z pożogi wojennej zaczęli usypywać kwietne dywany by w ten sposób wyrazić swoje podziękowanie.
Kwietne dywany urozmaicił przybyły do parafii 1 lipca 1960 roku ksiądz Karol Mendera, wcześniejszy proboszcz
parafii Spycimierz - gdzie kwiatowe dywany układane były o wiele wcześniej. Obyczaj tworzenia dywanów z kwiatów praktykowany był również przez następnych Proboszczów – księdza Aleksandra Maciejewskiego oraz księdza Mariana Włodarczyka, Księdza Proboszcza Stanisława Portasińskiego i obecnego proboszcza Grzegorza Wawrzyniak . Procesje Bożego Ciała z pięknymi dywanami kwietnymi stały się jeszcze bardziej słynne i odbywały się przy licznym udziale parafian oraz gości, którzy przybywali do Skęczniewa z różnych stron Polski i spoza jej granic. .